صفحه نخست . امکانات . میانبر . تبلیغات . توسعه . حریم کاربران . ضوابط . سوالات متداول

سوالات متداول

سعی شده کلیه امکانات به صورت بسیار ساده و روان در نظر گرفته شود تا کاربران به راحتی بتوانند از کلیه سرویس ها استفاده نمایند.

برای تکمیل توضیحات به زودی فرمی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت تا بتوانند سوالات رایج خود را در مورد سرویس های کوتاه کننده مطرح فرمایند.